تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مهدی ما - حضرت مهدی در آیینه حدیث
[ ]
 
 
حضرت مهدی در آیینه حدیث
نظرات

1 ـ رسول اللّه صلى الله علیه وآله وسلم:

«لاتقوم الساعة حتى یقوم القائم الحق منّا و ذلك حین یأذن اللّه عزّوجلّ له و من تبعه نجا و من تخلّف عنه هلك. اللّه اللّه عباد اللّه فأتوه و لو على الثلج فانّه خلیفة اللّه عزّوجلّ و خلیفتى

«روز قیامت فرا نمىرسد مگر آنكه از بین ما «قائم حقیقى» قیام نماید. و آن قیام، زمانى خواهد بود كه خداى عزّوجلّ او را اجازه فرماید. هركس پیرو او باشد نجات مىیابد و هركه از فرمانش تخلّف ورزد، هلاك مىشود. اى بندگان خدا ! خدا را، خدا را; بر شما باد كه به نزدش آیید اگرچه بر روى یخ و برف راه روید. زیرا او خلیفه خداى عزّوجلّ و جانشین من است

 


2 ـ امیرالمؤمنین على علیه السلام:

قال للحسین(علیه السلام) : «التاسع من ولدك یا حسین! هو القائم بالحق، المظهر للدین، الباسط للعدل»، قال الحسین (علیه السلام)فقلت: یا امیرالمؤمنین و إنّ ذلك لكائن؟ فقال (علیه السلام): «اى و الذى بعث محمداً بالنبوة و اصطفاه على جمیع البریّه و لكن بعد غیبة و حیرة لاتثبت فیها على دینه اِلاّ المخلصون المباشرون لروح الیقین الذین أخذ اللّه میثاقهم بولایتنا و كتب فى قلوبهم الایمان و ایّدهم بروح منه».

«به حسین (علیه السلام) فرمود: نهمین فرزند تو اى حسین! قیام كننده به حق و آشكار سازنده دین و گستراننده عدالت است.

امام حسین (علیه السلام) گوید: پرسیدم: یا امیرالمؤمنین! آیا حتماً چنین خواهد شد؟

فرمود: آرى! قسم به كسى كه حضرت محمد (صلى الله علیه وآله وسلم)را به پیامبرى بر انگیخت و او را بر تمام خلایق برگزید، چنین خواهد شد، امّا بعد از غیبت و حیرتى كه در آن كسى ثابت قدم بر دین نمىماند مگر مخلصین و دارندگان روح یقین آنان كه خداوند نسبت به ولایت ما از آنان پیمان گرفته و ایمان را بر صفحه دلشان نگاشته و با روحى از جانب خود تأیید فرموده است

 

3 ـ حضرت زهرا علیها السلام:

«قال لى رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) أبشرى یا فاطمة، المهدىّ منك».

«رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) به من فرمودند: اى فاطمه! ترا بشارت باد به اینكه حضرت «مهدى (علیه السلام) » از نسل توست

 

4 ـ امام حسن مجتبى (علیه السلام) فرمود:

«ما منّا احدٌ اِلاّ ویقع فى عنقه بیعة لطاغیة زمانه اِلاّ القائم الّذى یصلّى روح اللّه عیسى بن مریم خلفه فان اللّه عزّوجلّ یخفى ولادته و یُغیّب شخصه لئلاّ یكون لأحد فى عنقه بیعة».

«هیچ یك از ما اهلبیت نیست مگر آنكه بیعتى از طاغوت زمانش را اجباراً بر عهده دارد. مگر حضرت «قائم» كه عیسى بن مریم، روحاللّه پشت سر او نماز مىگذارد.

خداوند ولادت او را مخفى مىدارد و شخص او را از دیدگان، غایب مىگرداند، تا بیعت هیچ كس را بر گردن نداشته باشد

 

5 ـ امام حسین علیه السلام:

«منّا اثنا عشر مهدیّاً اوّلهم امیرالمؤمنین على بن ابیطالب(علیه السلام)و آخرهم التاسع من ولدى و هو الامام القائم بالحق. یحیى اللّه به الأرض بعد موتها و یظهر به دین الحق على الدین كلّه و لو كره المشركون».

«دوازده هدایت شده هدایتگر از بین ما هستند، اولین آنان امیرالمؤمنین على بن ابیطالب (علیه السلام) و آخرین آنان، نهمین فرزند من است كه پیشواى قیام كننده به حق خواهد بود، خداوند به وسیله او زمین را پس از موات شدنش زنده مىكند و به دست او دین حق را بر تمامى ادیان پیروز مىسازد، اگرچه مشركان را ناخوشایند باشد

 

6 ـ امام زین العابدین علیه السلام:

«إن للقائم منّا غیبتین، احداهما أطول من الأخرى... فیطول أمرها حتى یرجع عن هذا الامر اكثر من یقول به، فلایثبت علیه اِلاّ من قوى یقینه و صحّت معرفته و لم یجد فى نفسه حرجاً ممّا قضینا و سلّم لنا اهل البیت

«براى قائم ما دو غیبت هست. یكى از آن دو طولانىتر از دیگرى است... و آن قدر طول خواهد كشید كه اكثر معتقدین به ولایت، از او دست خواهند كشید. در آن زمان كسى بر امامت و ولایت او ثابت قدم و استوار نمىماند مگر آن كه ایمانش قوى، و شناختش درست باشد و در نفس خویش نسبت به حكم و قضاوت ما هیچ گرفتگى و كراهتى احساس نكند و تسلیم ما اهلبیت باشد

 

7 ـ امام باقر (علیه السلام) :

راوى گوید از امام (علیه السلام) در باره آیه شریفه «فلا أقسم بالخنّس الجوار الكنّس تكویر: 15 و 16» سئوال كردم. فرمود: «هذا مولود فى آخر الزمان. هو المهدى من هذه العترة. تكون له حیرة و غیبة، یضلّ فیها اقوام و یهتدى فیها أقوام. فیاطوبى لك إن أدركته و یا طوبى لمن أدركه

«مراد این آیه، مولودى در آخر الزمان است كه همان مهدى از این خاندان است. او را حیرت و غیبتى هست كه در آن گروههایى گمراه شوند و گروههایى دیگر هدایت پذیرند. خوشا به حال تو اگر او را درك كنى و خوشا به حال هركسى كه او را درك كند

 

8 ـ امام صادق (علیه السلام) :

«إنّ لصاحب هذا الامر غیبة، فلیتّق اللّه عبد و لیتمسّك بدینه».

«همانا براى صاحب این امر غیبتى هست، پس بنده خدا در آن دوران باید تقواى الهى پیشه كند و به دینش چنگ زند

 

9 ـ امام كاظم علیه السلام :

«صاحب هذا الامر، هو الطرید الوحید الغریب الغائب عن أهله الموتور بأبیه».

«صاحب این امر ـ حضرت مهدى (علیه السلام) ـ رانده شده، تنها، غریب، غائب و دور از اهل و خونخواه پدر خویش مىباشد

 

10 ـ امام رضاعلیه السلام:

«... و بعد الحسن ابنه الحجّة القائم المنتظر فى غیبته، المطاع فى ظهوره، لو لم یبق من الدنیا اِلاّ یوم واحد لطوّل اللّه ذلك الیوم حتى یخرج فیملأها عدلا كما ملئت جوراً».

«و بعد از امام حسن عسكرى(علیه السلام) فرزندش حضرت حجّت قائم، امام خواهد بود آن كس كه در دوران غیبتش مورد انتظار، و در زمان ظهورش مورد اطاعت مؤمنان است. اگر از عمر دنیا جز یك روز باقى نمانده باشد خدا همان روز را چنان طولانى كند كه قیام فرماید و زمین را از عدالت پر كند چنانكه از ستم پر شده باشد

 

11 ـ امام جواد علیه السلام :

در باره اینكه چرا حضرت مهدى (علیه السلام)«منتظَر» نامیده مىشود فرمود:

«إن له غیبة یكثر ایامها و یطول امدها فینتظر خروجه المخلصون و ینكره المرتابون و یستهزئ به الجاحدون و یكذَّب فیها الوقاتون و یهلك فیها المستعجلون و ینجو فیها المسلّمون».

«او را غیبتى هست كه زمانش زیاد است و پایانش به طول مىانجامد. پس مخلصین چشم انتظار قیام او مىمانند و شك كنندگان به انكار او بر مىخیزند و منكرین به استهزاى او مىپردازند و تعیین كنندگان وقت ظهور مورد تكذیب قرار مىگیرند و عجله كنندگان در آن هلاك مىشوند و تسلیم شدگان نجات مىیابند

 

12 ـ امام على النقى علیه السلام :

«اذا غاب صاحبكم عن دار الظالمین، فتوقّعوا الفرج».

«زمانى كه صاحب و امام شما از دیار ستمگران غایب گشت، چشم انتظار فرج باشید

 

13 ـ امام حسن عسكرى علیه السلام :

«المنكر لولدى كمن اقرّ بجمیع أنبیاء اللّه و رسله ثم انكر نبوّة محمد رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) و المنكر لرسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) كمن انكر جمیع الانبیاء لأن طاعة آخرنا كطاعة اوّلنا و المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا».

«كسى كه فرزندم ـ مهدى (علیه السلام) ـ را انكار كند مانند كسى است كه تمام پیامبران و رسولان الهى را قبول داشته باشد، اما نبوت حضرت محمد رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)را انكار كند. و انكار كننده رسول اللّه مانند كسى است كه همه انبیاء را انكار نماید. چون اطاعت آخرین امام ما به منزله اطاعت اولین امام است و منكر آخرین امام ما به منزله منكر اولین امام استجمعه 20 دی 1392ساعت : 04:37 ب.ظ| نویسنده : سجاد ضیایی
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
What causes pain in the back of the heel? دوشنبه 30 مرداد 1396 03:40 ب.ظ
Your style is so unique compared to other people I have read
stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity,
Guess I will just bookmark this site.
What do you do when your Achilles tendon hurts? سه شنبه 10 مرداد 1396 05:18 ب.ظ
I think this is among the such a lot important info for me.
And i am glad studying your article. But wanna commentary on few basic things, The
website taste is ideal, the articles is really nice :
D. Just right job, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین مطالب
درباره ما
بسم الله الرحمن الحیم
این وبلاگ شامل موضوعات مذهبی ،فرهنگی و هنری، نماز ، دعاها، وبه خصوصی قرآن و .... میباشد و از علاقه مندان به قرآن به همکاری در این وب سایت دعوت میگردد .مدیر وب سایت : سجاد ضیایی
نظر سنجی
نذر من برای سلامتی حجه بن الحسن
لینک دوستان
آرشیو مطالب
نویسندگان
برچسب ها
پیوندهای روزانه
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :